Cases

Leica Geosystems case: "640% overstigning af målsætning"

Leica Geosystems A/S er en global virksomhed som understøtter opmåleres arbejde verdenover. Leica Geosystems skaber helhedsløsninger til fagfolk i hele verden og er kendt for deres innovative løsninger til særligt byggebranchen.

Resultater

  • 89 leads på under 4 måneder
  • 236 kr. pr. lead
  • 130.000+ rækkevidde
Vil du høre mere?

Sådan skabte vi resultater

Gennem 200 år har Leica Geosystems, skabt revolutioner inden for måling og opmåling med komplette løsninger til fagfolk over hele verden. I dag anvender mange fagfolk fra forskellige brancher Leica Geosystems løsninger til alle deres geospatiale behov.

Dog var Leica Geosystems omvendt den virkelige verden, ikke så synlig digitalt, hvor de var begyndt at se potentialet for at indhente leads og nå nye potentielle kunder. Vi kortlagde derfor en ambitiøs plan mhp. at øge synlighed og antal leads i resten af Q4 i 2019 via en øget digital tilstedeværelse på sociale medier, hvor vi særligt koncentrerede os omkring Facebook Ads.

Da Leica Geosystems er en global koncern, har det været vanskeligt at få adgang til data, som vi evt. kunne bruge til at styrke vores annoncering på Facebook. Vi måtte derfor starte uden konkret data, da vi samtidlig løb imod tiden.

Overstigning af leads-målstning med 640% til 28% mindre pris pr. lead

Med en effektiv push-strategi og målgruppetest på Facebook, nåede vi ud til rigtig mange relevante personer indenfor de væsentligste segmenter på rigtig kort tid, hvilket var afgørende for at nå de fastsatte KPI’er herunder særligt antal relevante leads.

Leica Geosystems synlighed blev øget med 560% sammenlignet med året før på Facebook, samtidig med at vi med en effektiv målgruppe- og leveringsoptimering sikrede en overstigning på 640% af målsætningen ift. antal leads i Q4 til en fornuftig CPA-pris på 28% mindre med et fast og begrænset budget, der ikke kunne skrues på yderligere.